Jaan de Graaf, Békeffy Jenő, 1977

Jaan de Graaf, Békeffy Jenő, 1977